33.    Nieważne czy jesteś czarny: nieświadome uprzedzenia a otwartość wobec innych w PwC (w języku angielskim)

 

                   32.    Łaska i Pokój, Rok I, Nr 3, lipiec 1939

 

                   31.    Różnorodność a konformizm w PwC (w języku angielskim)

 

                   30.    Którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy

 

                   29.    Razem Dla Ewangelii

 

                   28.    Pan Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów chce budować prestiż

 

                   27.    WEST: Pomnażają błędy (w języku angielskim)

 

                   26.    WEST: Ewangelia Jana jest częściowo fikcją (w języku angielskim)

 

                   25.    WEST: Wciąż ukrywają prawdę (w języku angielskim)

 

                   24.    O tłumaczu „O wiecznem odpocznieniu zbawionych”: przyczynek do historii Kościoła Wolnych Chrześcijan (w jęz. ang.)

 

                   23.    WEST: Kolejny przykład nieoddzielenia się od ekumenistów w Polsce (w języku angielskim)

 

                   22.    WEST: Rozszerzenie granic natchnienia (w języku angielskim)

 

                   21.    Haniebny wkład WEST w pracę misyjną w Polsce (w języku angielskim)

 

                   20.    Prośba o jedność wspólnoty – Rudolf Bultmann

 

                   19.    Kufenny mużyk Dostojewskiego – Mikołaj Leskow

 

                   18.    Czy pastor rozwiedziony może być pastorem? – Leopold Otto

 

                   17.    Dalsza współpraca FIEC z ekumenistami w Polsce (w języku angielskim)

 

                   16.    Ważne ostrzeżenia – Charles Haddon Spurgeon   Artykuł czytany na YouTube

 

                   15.    Życie w oddzieleniu się od świata – Oswald J. Smith   Artykuł czytany na YouTube

 

                   14.    Pogłębiający się kompromis w FIEC (w języku angielskim)

 

                   13.    Wycofane oświadczenie FIEC w sprawie ekumenizmu – Doroczne Zgromadzenie FIEC

 

                   12.    Wybory 2010 (w języku angielskim)

 

                   11.    Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu (w języku angielskim)

 

                   10.    Zwiastowanie całej woli Bożej? Analiza kursu Alfa – Chris Hand   Artykuł czytany na YouTube

 

                     9.    Zwiastujemy wam dobrą nowinę

 

                     8.    Ziarno na gruncie skalistym – Charles Haddon Spurgeon

 

                     7.    Zachowanie prawdziwej jedności – Charles Haddon Spurgeon   Artykuł czytany na YouTube

 

                     6.    Aby wszyscy byli jedno   Artykuł czytany na YouTube

 

                     5.    Prawda jest w Jezusie

 

                     4.    Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami        Artykuł czytany na YouTube

 

                     3.    Stań po stronie prawdy – Peter Masters       Artykuł czytany na YouTube

 

                     2.    Billy Graham w Katowicach

 

                     1.    Sekta        Artykuł czytany na YouTube